Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Siretorp 3:33 (strandpaviljong Sandviken)

Ett förslag till detaljplan för Siretorp 3:33 har tagits fram. Byggnadsnämnden beslutade 2024-05-23 om granskning. Granskningen pågår mellan 10 juni – 7 augusti 2024.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en strandpaviljong med tillhörande servicebyggnader i anslutning till Sandvikens badstrand. I detaljplanen prövas även möjligheten att anlägga en spång genom naturområdet ner till stranden.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget gör det skriftligen till: planochbygg@solvesborg.se alternativt Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Senast den 7 augusti 2024 ska synpunkterna ha inkommit. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter (senast under granskningstiden) kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor kontakta: Dan Janérus, tel: 0456- 816361, e-post: dan.janerus@solvesborg.se Semestertid v 27 -31.
Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, illustration, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Utredningar finns för dagvatten och naturvärdesinventering. Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckning) finns på den här sidan. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare
Dan Janérus, tel: 0456-81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf , 199.9 kB. 199.9 kB 2024-06-03 10.40
Planbeskrivning.pdf , 2.3 MB. 2.3 MB 2024-06-03 10.40
Underrättelse.pdf , 130.9 kB. 130.9 kB 2024-06-03 10.40
Samrådsredogörelse.pdf , 435.1 kB. 435.1 kB 2024-06-03 10.40
Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf , 160.4 kB. 160.4 kB 2024-06-03 10.40
Dagvattenutredning.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2024-06-03 10.40
Illustration.pdf , 2.6 MB. 2.6 MB 2024-06-03 10.40
Naturvärdesinventering.pdf , 5.9 MB. 5.9 MB 2024-06-03 10.40

Relaterad kontakt

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö