Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Hörby 5:17

Ett förslag till detaljplan för Hörby 5:17 har tagits fram. Under tiden 4 mars – 25 mars 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse i Skogshagen, norr om Hällevik. Avsikten är att bebyggelsen ska utgöras av friliggande villor i liknande karaktär som befintlig bebyggelse i Skogshagen för att bevara bygdens landsbygdskaraktär. Bebyggelsen tillåts uppföras i 1-1,5 plan med sadeltak och fasader ska vara i trä eller puts. En befintlig stenmur i planområdet utgör ett karaktärsdrag för bygden och ämnar bevaras. Naturmark bevaras i planområdets södra och norra del för att skapa mötesplatser med vyer och rekreativa stråk till omgivande landskap.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget görs det skriftligen senast den 25 mars 2024 antingen via e-post: planochbygg@solvesborg.se , eller via postadress: Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.
Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Handlingar

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, illustration, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan. Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckning) finns att läsa på sidan. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Hörby 5_17.pdf , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2024-02-29 13.42
Planbeskrivning Hörby 5_17.pdf , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2024-02-29 13.42
Samrådsbrev Hörby 5_17.pdf , 216 kB, öppnas i nytt fönster. 216 kB 2024-02-29 13.42
Checklista Undersökning BMP Hörby 5_17.pdf , 285.6 kB, öppnas i nytt fönster. 285.6 kB 2024-02-29 13.42

Vill du ha mer information?

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare.

Ebba Ryd, Planeringsarkitekt
E-post: ebba.ryd@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 80

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö