Sölvesborgs kommun

Upphävande inom detaljplan D2 för del av Norje 79:1

Ett förslag till upphävande av byggnadsplan D2 har tagits fram. Under tiden 23 december 2022 – 27 januari 2023 fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet är nu avslutat.

Vad innebär upphävandet/planförslaget?

Sölvesborgs kommun föreslår att upphäva östra delen av gällande byggnadsplan D2 i Norje, inom fastigheten Norje 79:1. Berört område är beläget utmed Lanternans väg, Kompassvägen, Bogvägen och omfattar drygt 60 fritidshus.

Förslag till byggnadsplan för fritidsområde vid Norje Boke vann laga kraft 1959. Byggnadsplanen reglerar bland annat mark för fritidsstugor, bad och idrott, samt allmän plats, park och väg. Utbyggnad har däremot inte skett i enlighet med planen och ett stort antal bostäder är, helt eller delvis, placerade på allmän platsmark och/eller mark för bad och idrott. Det innebär att en stor del av bostäderna inte kan beviljas ytterligare bygglov.

Handlingar, gällande detaljplan för Norje 79:1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
D2.pdf , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2022-09-21 17.37
Planbeskrivning.pdf , 453.6 kB, öppnas i nytt fönster. 453.6 kB 2022-12-20 14.34
Del inom D2 som upphävs.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2022-12-20 14.34
Samrådsbrev.pdf , 145.7 kB, öppnas i nytt fönster. 145.7 kB 2022-12-20 14.34

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö