Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Stiby 28:1, Hällevik (Vassabacken)

Kartan visar samtliga pågående planarbeten i kommunen i utzoomat läge

Detaljplan för del av Stiby 28:1 antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2021. Planen blev sedan överklagad och mark- och miljödomstolen gick på de klagandes linje och upphävde detaljplanen. Planen blev åter igen överklagad hos Mark- och miljööverdomstolen vilken avslog kommunens överklagan den 10 oktober 2023 vilket innebär att detaljplanen upphävs.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder i Hällevik. I planområdet möjliggörs för såväl tätare bebyggelse i storkvarter, exempelvis radhus, som mer traditionell en- och tvåbostadshus på större tomter. Skogsmarken runt bostadsområdet skyddas och skapar grönstråk mellan Stiby backe och havet. Naturmarken har även till syfte att på ett naturligt sätt ta hand om och fördröja dagvatten inom området.

Planområdet är beläget ca en kilometer sydväster om Hälleviks centrum och kan omfatta ca 170 bostäder.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga BN 210128 Plankarta.pdf , 811 kB, öppnas i nytt fönster. 811 kB 2021-02-03 16.57
Bilaga BN 210128 Planbeskrivning.pdf , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster. 4.8 MB 2021-02-03 16.57
Bilaga BN 210128 Samrådsredogörelse.pdf , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2021-02-03 16.57
Bilaga BN 210128 Granskningsutlåtande 1.pdf , 391.5 kB, öppnas i nytt fönster. 391.5 kB 2021-02-03 16.57
Bilaga BN 210128 Granskningsutlåtande 2.pdf , 650.8 kB, öppnas i nytt fönster. 650.8 kB 2021-02-03 16.57
Beslut BN 2021-01-28Stiby 281 m fl - detaljplan - godkännande inför antagande.pdf , 40.4 kB, öppnas i nytt fönster. 40.4 kB 2021-02-03 16.57
Meddelande inför antagande.pdf , 34.9 kB, öppnas i nytt fönster. 34.9 kB 2021-02-03 16.57
Illustration.pdf , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2020-04-24 08.53
Arkeologisk förundersökning.pdf , 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. 8.6 MB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-01.pdf , 320 kB, öppnas i nytt fönster. 320 kB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-02.pdf , 245.9 kB, öppnas i nytt fönster. 245.9 kB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-03.pdf , 232.9 kB, öppnas i nytt fönster. 232.9 kB 2019-01-18 15.44
Bilaga trafikutredning T-30-P-04.pdf , 256.1 kB, öppnas i nytt fönster. 256.1 kB 2019-01-18 15.44
Inventering långbensgroda.pdf , 906.6 kB, öppnas i nytt fönster. 906.6 kB 2019-01-18 15.44
Inväntering av fladdermöss.pdf , 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. 3.7 MB 2019-01-18 15.44
Naturvärdesinventering Skogsstyrelsen.pdf , 8.4 MB, öppnas i nytt fönster. 8.4 MB 2019-01-18 15.44
PM Geoteknik översiktlig utredning.pdf , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2019-01-18 15.44
PM Geotekniskt planeringsunderlag.pdf , 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. 3.4 MB 2019-01-18 15.44
PM_Hydro_Groddjur.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2019-01-18 15.44
Principlösning dagvatten Grönslätt Hällevik.pdf , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2019-01-18 15.44
Trafik- & bullerutredning.pdf , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2019-01-18 15.44
Fladdermöss, Hällevik extra 190827.pdf , 408.3 kB, öppnas i nytt fönster. 408.3 kB 2020-04-24 08.53
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. 2.7 MB 2020-04-24 08.53
PM Grönslätt, dagvatten-, samt VA-utredning.pdf , 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. 3.7 MB 2020-04-24 08.53
Fladdermöss, Hällevik nyinventering omr 3. Rev 201215.pdf , 7.7 MB, öppnas i nytt fönster. 7.7 MB 2021-02-03 16.57
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö