Sölvesborgs kommun

Översiktlig planering

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Sölvesborgs kommuns nu gällande översiktsplan är ursprungligen från 2010, men har reviderats sedan dess. Den senaste reviderade versionen antogs av kommunfullmäktige i april 2020. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats. Arbete genomförs i dialog med politiker, invånare och andra intressenter. Den nya översiktsplanen utgår från kommunens strategiska områden och beräknas vara klar 2023.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö