Sölvesborgs kommun

Översiktlig planering

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Sölvesborgs kommun har, förutom översiktsplanen, flera andra övergripande dokument som gäller för hela eller delar av kommunen.

Läs mer

Relaterade kontakter

Strategiska avdelningen
Stadshuset, våning 3
Repslagaregatan 1, 264 80 Sölvesborg
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö