Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Stiby 31:2, 31:6 och del av 9:87 (Hälleviks rökeri)

Möjlig framtida bebyggelse, visualisering från öster (Sweco 2022)

Möjlig framtida bebyggelse, visualisering från öster (Sweco 2022)

Ett förslag till detaljplan för Stiby 31:2 m.fl. (Hälleviks rökeri) har tidigare varit på samråd. Under tiden 18 april till 9 maj 2022 gavs tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för ny bebyggelse i form av bostäder och viss centrumverksamhet i ett unikt och attraktivt läge i Hällevik.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö