Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Stiby 31:2, 31:6 och del av 9:87 (Hälleviks rökeri)

En illustration som visar hur området skulle kunna se ut med byggnader längs med strandlinjen.

Möjlig framtida bebyggelse, visualisering från öster (Sweco2021)

Ett förslag till detaljplan för Stiby 31:2 m.fl. (Hälleviks rökeri) har tidigare varit på samråd. Under tiden 17 maj - 7 juni 2021 gavs tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för ny bebyggelse i form av bostäder och viss centrumverksamhet i ett unikt och attraktivt läge i Hällevik.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö