Sölvesborgs kommun

Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse, detaljplanering och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelse

Nästa Kommunfullmäktige sammanträde blir 2023-02-27 i Furulundsskolans aula, klockan kl. 17.30.

Kommunfullmäktige tv-webbsänds, länk till sändningen.Kommunfullmäktige sänds i Sölvesborgs Närradio, 92,0 MHz. Länk till att lyssna på sändningen.


Sölvesborg 2023-02-03

Arne Bogren
Borgmästare/ordförande
Kommunfullmäktige

Kungörelse

Naturreservatet Hjalmar Sterns park

Sölvesborgs kommuns förslag till beslut samt skötselplan om bildande av naturreservatet Hjalmar Sterns park hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Sölvesborg under tiden 30 januari 2023 till den 3 mars 2023.

Förslaget finns även som pdf fil på kommunens hemsida under adress www.solvesborg.se

Frågor kan ställas till miljösamordnare Helen Gårner, 0456-81 63 68, helen.garner@solvesborg.se

För info om hur Sölvesborgs kommun behandlar personuppgifter, se www.solvesborg.se/gdpr

Förslaget till beslut i PDF-format:

 

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunfullmäktiges anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-01-30
Anslaget publiceras: 2023-02-03
Anslaget avpubliceras: 2023-02-24

 

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-01-17
Anslaget publiceras: 2023-01-19
Anslaget avpubliceras: 2023-02-09

Sammanträdesdatum: 2022-12-06
Anslaget publiceras: 2022-12-09
Anslaget avpubliceras: 2022-12-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2022-11-08
Anslaget publiceras: 2022-11-11
Anslaget avpubliceras: 2022-12-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedning - Budget 2023

Sammanträdesdatum: 2022-11-08
Anslaget publiceras: 2022-11-15
Anslaget avpubliceras: 2022-12-06

Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Anslaget publiceras: 2022-12-01
Anslaget avpubliceras: 2022-12-21

Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på näringslivskontoret. Länk till kommunstyrelsens näringslivsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2022-12-13
Anslaget publiceras: 2022-12-20
Anslaget avpubliceras: 2023-01-10

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på personalkontoret. Länk till kommunstyrelsens personalutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2022-11-23
Anslaget publiceras: 2022-11-29
Anslaget avpubliceras: 2022-12-20

Arbete- och välfärdsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-01-24
Anslaget publiceras: 2023-01-26
Anslaget avpubliceras: 2023-02-20

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Anslaget publiceras: 2022-12-05
Anslaget avpubliceras: 2022-12-30

Arbete- och välfärdsnämndens individutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och färdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-02-02
Anslaget publiceras: 2023-02-03
Anslaget avpubliceras: 2023-02-24

Sammanträdesdatum 2023-02-02 Anslaget publiceras 2023-02-07 Anslaget avpubliceras 2023-02-28

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på barn- och utbildningskontoret. Länk till barn- och utbildningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum nämnden: 2023-01-25
Anslaget publiceras: 2023-01-31
Anslaget avpubliceras: 2023-02-21

Sammanträdesdatum förvaltningen: 2023-01-17
Anslaget publiceras: 2023-01-18
Anslaget avpubliceras: 2023-02-08

Sammanträdesdatum nämnden: 2023-01-11
Anslaget publiceras: 2023-01-17
Anslaget avpubliceras: 2023-02-07

Sammanträdesdatum arbetsutskottet: 2023-01-11
Anslaget publiceras: 2023-01-17
Anslaget avpubliceras: 2023-02-07

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2023-01-12
Anslaget publiceras: 2023-01-17
Anslaget avpubliceras: 2023-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis. Öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2022-12-01
Anslaget publiceras: 2022-12-06
Anslaget avpubliceras: 2022-12-28

Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevis och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2022-12-01
Anslaget publiceras: 2022-12-06
Anslaget avpubliceras: 2022-12-28

Fritids- och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på fritidskontoret. Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2022-11-24
Anslaget publiceras : 2022-11-29
Anslaget avpubliceras: 2022-12-21

Namnkommittén

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på tekniska avdelningen. Länk till namnkommitténs anslag/bevis.

Sammanträdesdatum: 2022-05-23
Anslaget publiceras: 2022-05-30
Anslaget avpubliceras: 2022-06-21

Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till revisionens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2022-09-01
Anslaget publiceras: 2022-09-02
Anslaget avpubliceras: 2022-09-23

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till överförmyndarnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Anslaget publiceras: 2022-12-19
Anslaget avpubliceras: 2023-01-10

Valnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till valnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och c. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2022-09-14
Anslaget publiceras: 2022-09-16
Anslaget avpubliceras: 2022-10-07

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs kommunföretag AB's anslag/bevis. Öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Anslaget publiceras: 2022-11-18
Anslaget avpubliceras: 2022-12-09

Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till krisledningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detaljplanering

Detaljplan för Hosaby 65:1 (Hamnområdet i Hörvik) har vunnit laga kraft.

Länk till kungörelse. , 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen för Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5 (Malborkplatsen) har vunnit laga kraft.

Länk till kungörelse. , 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Hörby 1:57 och 1:68 har vunnit laga kraft.

Länk till kungörelse. , 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Stiby 31:2, 31:6 och del av 9:87 (Hälleviks rökeri) är öppen för granskning.

Länk till informationssida.

Detaljplan för Sölvesborg 5:1 (Vitahallsslätten) har fått laga kraft.

Länk till kungörelse , 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik