Sölvesborgs kommun

Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa Kommunfullmäktige sammanträde blir 2021-10-18 i Furulundsskolans aula, klockan kl.17:30.

Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund

Mötet är öppet för allmänheten, men för att bromsa smittspridningen av Covid19 uppmanar vi våra åhörare att ta del av sammanträdet digitalt hellre än fysiskt.

Kommunfullmäktige tv-webbsänds, länk till sändningen.

Kommunfullmäktige sänds i Sölvesborgs Närradio, 92,0 MHz. Länk till att lyssna på sändningen.

Sölvesborg 2021-09-16

Arne Bogren
Borgmästare/ordförande
Kommunfullmäktige

Detaljplanering

Detaljplan för Hosaby 65:1 (Hamnområdet i Hörvik) har vunnit laga kraft.

Länk till kungörelse. , 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen för Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5 (Malborkplatsen) har vunnit laga kraft.

Länk till kungörelse. , 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Hörby 1:57 och 1:68 har vunnit laga kraft.

Länk till kungörelse. , 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Stiby 31:2, 31:6 och del av 9:87 (Hälleviks rökeri) är öppen för granskning.

Länk till informationssida.

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunfullmäktiges anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Anslaget publiceras: 2021-09-17
Anslaget avpubliceras: 2021-10-08

Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Krisledningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2021-09-07
Anslaget publiceras: 2021-09-10
Anslaget avpubliceras: 2021-10-04


Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2021-08-31
Anslaget publiceras: 2021-09-03
Anslaget avpubliceras: 2021-09-24


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2021-08-24
Anslaget publiceras: 2021-08-27
Anslaget avpubliceras: 2021-09-17

 

Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Näringslivskontoret. Länk till Kommunstyrelsens Näringslivsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2021-08-24
Anslaget publiceras: 2021-09-13
Anslaget avpubliceras: 2021-10-04

 

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Personalkontoret. Länk till Kommunstyrelsens Personalutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2021-06-17
Anslaget publiceras: 2021-06-24
Anslaget avpubliceras: 2021-07-15

 

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningskontoret. Länk till Barn- och utbildningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2021-09-16
Anslaget publiceras: 2021-09-17
Anslaget avpubliceras: 2021-10-08

Sammanträdesdatum: 2021-09-15
Anslaget publiceras: 2021-09-21
Anslaget avpubliceras: 2021-10-13

Sammanträdesdatum: 2021-09-02
Anslaget publiceras: 2021-09-07
Anslaget avpubliceras: 2021-09-29


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Individ- och familjeomsorgens kontor. Länk till Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Anslaget publiceras: 2021-09-21
Anslaget avpubliceras: 2021-10-12

Sammanträdesdatum: 2021-08-24
Anslaget publiceras: 2021-08-31
Anslaget avpubliceras: 2021-09-21

 

Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevis och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2021-08-26
Anslaget publiceras: 2021-08-31
Anslaget avpubliceras: 2021-09-21

 

Fritids- och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Fritidskontoret.
Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2021-09-09
Anslaget publiceras : 2021-09-14
Anslaget avpubliceras: 2021-10-05

 

Omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2021-06-17
Anslaget publiceras: 2021-06-22
Anslaget avpubliceras: 2021-07-14

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis. , 268.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2021-09-09
Anslaget publiceras: 2021-09-14
Anslaget avpubliceras: 2021-10-06

 

Namnkommittén

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Tekniska avdelningen. Länk till Namnkommitténs anslag/bevis.

Sammanträdesdatum: 2021-05-04
Anslaget publiceras: 2021-05-19
Anslaget avpubliceras: 2021-05-26

 

Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Revisionens anslag/bevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2021-07-02
Anslaget publiceras: 2021-07-05
Anslaget avpubliceras: 2021-07-26

 

Sölvesborgs Kommunföretag

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs Kommunföretag AB's anslag/bevis. Öppnas i nytt fönster.

BOLAGSSTÄMMA
Sammanträdesdatum: 2021-06-08
Anslaget publiceras: 2021-06-11
Anslaget avpubliceras: 2021-07-02

Konstituerade sammanträdet:
Sammanträdesdatum: 2021-06-08
Anslaget publiceras: 2021-06-11
Anslaget avpubliceras: 2021-07-02

 

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till Överförmyndarnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2021-08-23
Anslaget publiceras: 2021-08-30
Anslaget avpubliceras: 2021-09-21

 

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik