Sölvesborgs kommun

Privatägd mark för nya bostäder, planberedskap

Det finns obebyggd, privatägd mark i Sölvesborgs kommun där detaljplanen tillåter att det byggs nya bostäder. Med cirka 400 byggbara tomter sett till sina idag cirka 17 500 invånare och 1 106 km² yta bedöms Sölvesborgs kommuns planberedskap för bostäder vara god. Det finns förutsättningar för kommunen att på ett hållbart sätt över tid växa med fler invånare. Vi arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för ännu fler bostäder.

Annonsering privatägda tomter för villor eller radhus

Genom kommunens avtal med Objektvision erbjuder Sölvesborgs kommun markägare av privat mark för bostadsändamål möjlighet att annonsera sin försäljning gratis, via Objektvisions digitala marknadsplats.

Här hittar du privatägda tomter för villor och radhus (till exempel marklägenheter, kedjehus eller parhus) som är till salu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationen i annonserna kommer från den person eller det företag som lagt in uppgifterna. De ansvarar för att informationen stämmer och att bilder eller annat grafiskt material överensstämmer med hur marken ser ut samt att de har rätt att publicera materialet.

Om du själv äger mark som är planlagd för bostäder som du vill sälja, så hittar du mer information om hur du lägger ut en gratis annons här (öppnas som en broschyr i PDF-format). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta privatägd byggbar mark för bostadsändamål, radhus och villor

Vi har försökt att samla all privatägd, obebyggd mark där det idag är möjligt att bygga nya bostäder enligt detaljplan i en karta. Kartan är översiktlig, eventuella avstyckningar för bostadsändamål har inte genomförts. Befintliga fastighetsgränser och fastighetsbeteckning visas i kartan.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, eftersom kartan uppdateras manuellt.

Det är inte säkert att marken du är intresserad av och hittar i kartan är till salu. Kartan visar endast att marken är planlagd för bostadsändamål, inte markens förutsättningar i övrigt.

Teckenförklaring
Orange markering, radhustomt
Gul markering, villatomt

Om du vill veta mer, eller själv äger mark någonstans i kommunen och vill veta vad som gäller för din mark så hittar du mer information på vår sida om detaljplaner och områdesbestämmelser.

Privatägd mark för flerbostadshus

Just nu finns ingen obebyggd privatägd mark i Sölvesborgs kommun som är planlagd för större flerbostadshus, som byggs på höjden (“höghus”).

Förändra en detaljplan

Det går inte att få bygglov om detaljplanen inte överensstämmer med bygglovsansökan. Om du vill förändra detaljplanen för ett område, så måste du börja med att ansöka om ett planbesked. Här kan du läsa mer om detaljplaner och områdesbestämmelser.

Det är bara kommunen som kan ta fram och besluta om den här typen av planer.

Ta reda på vem som äger marken

För information om markägare, se Lantmäteriets e-tjänst “Vem äger fastigheten”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt ägda tomter för villor och flerbostadshus till salu

Här hittar du våra kommunala villatomter som är tillgängliga för försäljning, och här hittar du som är företagare information om riktlinjer för markanvisning i Sölvesborgs kommun.

Relaterade kontakter

Strategiska avdelningen
Stadshuset, våning 3
Repslagaregatan 1, 264 80 Sölvesborg
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö