Sölvesborgs kommun

Pågående planarbeten

Detaljplan, kvarteret Afrika

Detaljplan, kvarteret Afrika

Kommunen arbetar med ett flertal olika projekt och planarbeten av varierande storlek och karaktär. På den här sidan hittar du information om aktuella detaljplaner och de detaljplaner som är öppna för synpunkter.

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Samrådsskede

  • Inga planer i detta skede för tillfället.

Granskningsskede

  • Inga planer i detta skede för tillfället.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö