Sölvesborgs kommun

Strategiska avdelningen

Strategiska avdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och består av planarkitekter, samhällsplanerare, miljösamordnare, markförvaltare, GIS-ingenjör, mätningsingenjör, projektledare och handläggare. Avdelningen arbetar med framförallt långsiktiga frågor och projekt. Strategiska avdelningen handlägger även detaljplaner.

Strategiska avdelningen handlägger ärenden kopplade till:

Vatten och avlopp

Frågor rörande vatten, avlopp, anslutning, utbyggnad, taxor mm hanteras av Sölvesborg Energi » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Strategiska avdelningen
Stadshuset, våning 3
Repslagaregatan 1, 264 80 Sölvesborg
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Magnus Runesson, Teknisk chef
E-post: magnus.runesson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 81

Monia Jönsson, Markförvaltare
E-post: monia.jonsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 28

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Per Gustafsson, Projektledare
E-post: per.gustafsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 82

Sabina Bernhard, GIS-ingenjör
E-post: sabina.bernhard@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 30

Marko Karkulehto, Mätningsingenjör
E-post: marko.karkulehto@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 12

Anders Isaksson, Handläggare
E-post: anders.isaksson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 87

Anna Terning, Samhällsplanerare
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 51

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Ebba Ryd, Planeringsarkitekt
E-post: ebba.ryd@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 80

Karoline Linden Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik