Sölvesborgs kommun

Driftavdelningen för gata och park

Avdelningen sköter kommunens gator, vägar, allmänna platser, parker och grönytor.

Relaterade kontakter

Telefontider: tisdag och torsdag 10.00-11.00.

Per Wagner, verksamhetschef gata/park
E-post: per.wagner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 11

Emma Pettersson, enhetschef park
E-post: emma.pettersson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 11

Rickard Norberg, gatuingenjör
E-post: rickard.norberg@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 50

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik