Sölvesborgs kommun

Revisorer

Sölvesborgs kommun har utsett fem revisorer som granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnden utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunens revisorer undersöker bland annat om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

Ordförande
Bengt Johnsson (S)
Mobil: 0730-22 14 40
bengt.johnsson@solvesborg.se

Vice ordförande
Bengt Wallin (M)
Mobil: 0766-29 50 00
bengt.wallin@solvesborg.se

Mats Svensson (S)
Mobil: 070-351 48 08
mats.svensson@solvesborg.se

Percy Persson (SD)
Tel: 0456-510 42
percy.persson@solvesborg.se

Arne Persson (C)
Mobil: 0721-95 54 31
arne.persson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik