Sölvesborgs kommun

Revisorer

Sölvesborgs kommun har utsett fem revisorer som granskar den kommunala verksamheten. Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnden utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunens revisorer undersöker bland annat om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

Ordförande
Peter Dibéus (-)
Mobil: 070 559 90 55
peter.dibeus@politik.solvesborg.se

Vice ordförande
Bengt Wallin (M)
Mobil: 0766-29 50 00
bengt.wallin@politik.solvesborg.se

Mats Svensson (S)
Mobil: 070-351 48 08
mats.svensson@politik.solvesborg.se

Ulf Lind (-)
Mobil: 070-978 92 35
ulf.lind@politik.solvesborg.se

Jimmy Kärnerup (SD)
Mobil: 070-964 72 60
jimmy.karnerup@politik.solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik