Sölvesborgs kommun

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen består av 20 medarbetare. Våra arbetsområden är förvaltning » och byggnation » av kommunens egna fastigheter.

Vi är ansvariga för byggnader som ex förskolor, grundskolor, stadshus, idrottsanläggningar och andra typer av anläggningar. Totalt sköter vi ca 100 000 m² lokalyta.

Våra projektledare finns på våning 3 tr i Stadhuset.
Vi har 2 reparatörer med specialistkompetens och 15 vaktmästare som arbetar ute bland alla våra fastigheter.

Vi arbetar bl a med:

  • Projektering och upphandling av byggentreprenader
  • Genomförande av om-, till- och nybyggnader
  • Ombesörjer renovering och underhåll av kommunens byggnader
  • Ekonomi- och energistyrning för fastigheterna

Relaterade kontakter

Alf Svensson, Fastighetschef
E-post: alf.svensson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 41

Daniel Nilsson, Fastighetsingenjör
E-post: daniel.nilsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 40

Jakob Nilsson, Fastighetsingenjör
E-post: jakob.nilsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 50

Anders Isaksson, Handläggare
E-post: anders.isaksson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 87

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik