Sölvesborgs kommun

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen består av flera avdelningar och kontor, de flesta finns i stadshuset.

Kommunledningsförvaltningen ligger under Kommunstyrelsens ansvar, förutom fritids- och kulturkontoret som ligger under Samhällsbyggnads,fritids- och kulturnämnden. Förvaltningen driver bland annat verksamheter för kommunkansli, kultur- och bibliotek, personal- och lönekontor, näringslivskontor, medborgarkontor, måltidsservice och städservice.

Högste tjänsteman sitter på kommunledningsförvaltningen och är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och ansvarar för samtliga verksamhetschefer, staben samt biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

Kommunledningsförvaltningens organisationsskiss (pdf) » , 54.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik