Sölvesborgs kommun

Kommunfakta

Bild på kommunhuset, där Sölvesborgs kommun står skrivna i förgyllda bokstäver.

Kommunhuset i Sölvesborgs kommun. Foto: Thomas Fredriksson

Här kan du läsa om kommunens vision, vår värdegrund och våra kärnvärden och vårt kommunvapen och grafiska symbol.

Sölvesborgs kommun bildades den 1 januari 1971 genom en sammanläggning av Gammalstorps kommun, med församlingarna Gammalstorp och Ysane, Mjällby kommun samt Sölvesborgs stad. Vid sammanläggningen år 1971 hade kommunen 15 220 invånare. Sista decemeber 2018 var folkmängden 17 468.

Sölvesborgs vision

Visionen för Sölvesborgs kommun är följande:

Sölvesborg - tillsammans i möjligheternas kommun

Visionen pekar ut den riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i. Till hjälp finns de strategiska områdena som berättar vad som är viktigt att fokusera på under de närmsta åren. För Sölvesborgs kommun del är det:

  • Attraktiva och hållbara livsmiljöer
  • Tillväxt och utveckling i framkant
  • Trygghet genom hela livet
  • Hög service och gott värdskap

Kommunvapen

Sölvesborgs kommunvapen har sitt ursprung i Sölveborgs stads sigill. Den tidigaste kända användningen av detta sigill är i en fullmakt från den då danska staden Sölvesborg, daterad år 1535. Sigillet bestod av ett kors med fyra liggande figurer som liknade bokstaven S.

Vapnet beskrevs av Kungliga Maj:t så här:

I ett fält av guld ett rött grekiskt kors åtföljt av fyra blå ålar med röd beväring, därest sådan skall komma till användning, de båda till vänster vänstervända och de båda undre störtande.

Sölvesborgs grafiska symbol

Symbolen syns längst upp på hemsidans vänstra kant. Tanken är att symbolen ska kännas modern, förmedla öppenhet och väcka intresse, samtidigt som den gör Sölvesborgs arv och historia rättvisa.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik