Sölvesborgs kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för socialtjänsten gällande äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt bemanningsenheten.

Om vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen handlägger ärenden för de som är äldre och de som har en funktionsnedsättning, dock inte enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och inte heller insatser inom socialpsykiatrin.

Vård- och omsorgsförvaltningens mål är att verksamheten ska erbjuda boendeformer som ger goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar. Verksamheten ska gynna kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik. Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna upplever trygghet genom livet, får en rättssäker omsorg av god kvalitet och en god och patientsäker vård. Verksamhetens mål är även att ha nöjda medarbetare och en budget i balans.

Verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen

  • Myndighetsenheten
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Särskilt boende, korttidsboende, växelvård och avlastning samt dagverksamhet
  • Bemanningsenheten
  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgskontor

Förvaltningschef

Annelie Kjellström är förvaltningschef.

Politisk nämnd

  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Arbetsutskottet består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. I nämnden och arbetsutskottet finns ett presidium med tre ordförandeposter där Lina Jörnkrans (S) är ordförande, Anders Fransson (M) 1:e vice ordförande och Paul Andersson (KD) 2:e vice ordförande.

Se mer under Omsorg och stöd

Där finner du även kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik