Sölvesborgs kommun

Kommunens organisation

Det finns cirka 1 200 personer som arbetar i den kommunala organisationen. Kommunen styrs av förtroendevalda politiker som tillsammans med kommunfullmäktige leder kommunens verksamheter i bestämd riktning.

Förvaltningar

Sölvesborgs kommun består av fyra förvaltningar:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Omsorgsförvaltningen

  Förvaltningarna består av tjänstemän, som kan vara till exempel lärare, undersköterskor, ingenjörer eller handläggare.

  Kommunchef

  Högste förvaltningstjänsteperson är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

  I Stadshuset finns även ledning för de flesta kommunala verksamheterna samt ungefär 120 övriga tjänstepersoner. Merparten av kommunens anställda har dock en annan arbetsplats än Stadshuset. De finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, och på biblioteket.

  Nämnder

  Till varje förvaltning är en nämnd kopplad och i dessa sitter folkvalda/förtroendevalda politiker.
  Nämnderna i Sölvesborgs kommun heter:

  • Byggnadsnämnden
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Fritid- och kulturnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Valnämnden (aktiveras i samband med allmänna val)

  Bolag

  Inom Sölvesborgs kommunkoncern finns också två helägda bolag:

  • Sölvesborg Energi
  • Sölvesborgshem

  De kommunala bolagen har en styrelse som består av politiker. 

  Samverkan

  I vissa frågor samarbetar Sölvesborg med andra kommuner, bland annat i:

  • Miljöförbundet Blekinge Väst (miljö- och hälsoskyddstillsyn, i samarbete med Karlshamn och Olofström).
  • Sölvesborg Bromölla kommunalförfund SBKF (gymnasieskolan i Sölvesborg, vuxenutbildningen, kommunens lönekontor och IT-enhet i samarbete med Bromölla). Från och med 1 oktober 2021 tillhör städ- och måltidsservice Sölvesborgs kommun.
  • Räddningstjänsten Västra Blekinge (brand, kris med mera, i samarbete med Karlshamn och Olofström).
  • Region Blekinge (kommunalt samverkansorgan ansvarig för den regionala utvecklingen, bland annat infrastruktur, kommunikationer, kultur och fritidsliv, näringsliv, i samarbete med alla kommunerna i Blekinge).

  Senast uppdaterad:

  Skriv ut
  Kommun och politik