Sölvesborgs kommun

Kommunens organisation

Det finns cirka 1 500 personer (tillsvidareanställda medarbetare) som arbetar i den kommunala organisationen . Kommunen styrs av förtroendevalda politiker som tillsammans med kommunfullmäktige leder kommunens verksamheter i bestämd riktning.

Förvaltningar

Sölvesborgs kommun består av fem förvaltningar:

 • Kommunledningsförvaltningen
 • Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturförvaltningen
 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Arbete- och välfärdsförvaltningen

Förvaltningarna består av tjänstemän, som kan vara till exempel lärare, undersköterskor, ingenjörer eller handläggare.

Kommunchef

Högste förvaltningstjänsteperson är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I Stadshuset finns även ledning för de flesta kommunala verksamheterna samt ungefär 120 övriga tjänstepersoner. Merparten av kommunens anställda har dock en annan arbetsplats än Stadshuset. De finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, biblioteket m m.

Styrelse och nämnder

Till varje förvaltning är en styrelse och/eller nämnd kopplad och i dessa sitter folkvalda/förtroendevalda politiker.
Nämnderna i Sölvesborgs kommun heter:

 • Kommunstyrelsen
 • Byggnadsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Arbete- och välfärdsnämnden
 • Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Valnämnden (aktiveras i samband med allmänna val)

Bolag

Inom Sölvesborgs kommunkoncern finns också två helägda bolag:

 • Sölvesborg Energi
 • Sölvesborgshem

De kommunala bolagen har en styrelse som består av politiker. 

Samverkan

I vissa frågor samarbetar Sölvesborg med andra kommuner, bland annat i:

 • Miljöförbundet Blekinge Väst (miljö- och hälsoskyddstillsyn, i samarbete med Karlshamn och Olofström).
 • Sölvesborg Bromölla kommunalförbund SBKF (är under slutlig avveckling 2024).
 • Räddningstjänsten Västra Blekinge (brand, kris med mera, i samarbete med Karlshamn och Olofström).
 • Region Blekinge (kommunalt samverkansorgan ansvarig för den regionala utvecklingen, bland annat infrastruktur, kommunikationer, kultur och fritidsliv, näringsliv, i samarbete med alla kommunerna i Blekinge).
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik