Sölvesborgs kommun

Ärenden och handlingar

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar. Den antogs för första gången år 1766. Förordningens andra kapitel handlar om allmänna handlingars offentlighet. Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av myndigheters handlingar. Under lagen regleras även vad som är allmän handling och vad som gäller för att kunna ta del av dem. Du har rätt att ta del av kommunens offentliga ärenden och handlingar, som samlas i kommunarkivet. Det enda undantaget är om handlingen är belagd med sekretess.

Här kan du läsa mer om kommunens diarum och arkiv, offentliga handlingar och beslut. Om du har några frågor om aktuella ärenden kontaktar du respektive nämnds nämndsekreterare/registrator. För äldre ärenden kan du kontakta arkivet. Är du osäker är du alltid välkommen att kontakta medborgarkontoret, som vägleder dig till rätt person eller rätt information.

Kontakt

Arkivet

Medborgarkontoret

    Läs mer

    Relaterade kontakter

    Senast uppdaterad:

    Skriv ut
    Kommun och politik