Sölvesborgs kommun

Fritidskontoret

Fritidskontoret arbetar med frågor som rör människors fritid oavsett om det handlar om kommuninvånare eller besökare.

Kontoret har som uppdrag, enligt politiska beslut och intentioner, att skapa förutsättningar som gör att samtliga kommuninvånare kan erbjudas meningsfulla aktiviteter på sin fritid.

Relaterade kontakter

Fritidskontoret
E-post: fritid@solvesborg.se

Fredrik Olsson, Fritidschef
E-post: fredrik.olsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 61

Ann-Louise Cato, Nämndsekreterare, fritidssamordnare
E-post: ann-louise.cato@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 29

Anna Lindh, Projektledare SVIC
E-post: anna.lindh@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 77

Robin Englesson, Föreningssamordnare
E-post: robin.englesson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 78

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik