Sölvesborgs kommun

Parkeringstillstånd

Om du har rörelsehinder som påtagligt begränsar din rörlighet kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till dig själv som kör motordrivna fordon och till dig som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Du som har betydande svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet tillåter dig att parkera på handikappsplatser, nära ingången till hissar och portar.

Om du är rörelsehindrad och inte kör bil själv kommer tillståndet endast att utfärdas om du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.

Nekade parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd beviljas inte till:

  • Personer med rörelsehinder av kortvarigt slag.
  • Blinda personer som inte har något rörelsehinder.
  • Personer som har svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
  • Personer som har svårigheter att bära.
  • Personer med mag- och tarmproblem, exempelvis en tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Ansökan

Ansökningar angående parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, på Sölvesborgs kommun.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor