Sölvesborgs kommun

Nämnder och förvaltningar

Nämnderna har olika ansvarsområden, som kontrollerar att förvaltningarna når kommunens avsedda mål. I Sölvesborgs kommun finns följande nämnder:

  • Arbete- och välfärdsnämnden
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Samhällsbyggnads, fritid- och kulturnämnden
  • Valnämnden (endast aktiv under valår)
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Överförmyndarnämnden

Kommunens förvaltningar

Under nämnderna finns olika förvaltningar, som driver kommunens verksamheter. Kommunens förvaltningar har till uppgift att förverkliga de beslut som politikerna fattar i nämnder, styrelser och fullmäktige.

Högste förvaltningstjänsteman är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och ansvarar för samtliga verksamhetschefer, kommunledningskontoret samt biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I stadshuset finns även ledning för de flesta kommunala verksamheterna samt ungefär 120 övriga tjänstemän. Men merparten av kommunens anställda har en annan arbetsplats än Stadshuset. De finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, på biblioteket m.m. Totalt är vi ca 1 700 anställda i den kommunala organisationen.

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Arbete- och välfärdsförvaltningen asvarar för kommunens uppgifter inom social omsorg för funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och förebyggande arbete för seniorer samt för barn och unga.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barn- och utbildningskontoret samt gymnasie- och gymnasiesärskolan, grundskolor och förskolor.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ligger under Kommunstyrelsens ansvar. Förvaltningen driver bland annat verksamheter för kommunledningskontor, ekonomikontor, HR-avdelning, näringslivskontor, området trygghet säkerhet folkhälsa, IT, måltid, städ och medborgarkontor.

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturförvaltningen

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden ansvarar tillsammans med byggnadsnämnden för samhällsbyggnads-, fritid- och kulturförvaltningen. Där bedrivs kommunens bygglovskontor, fritid- och kulturkontor, fastighetsavdelning, strategiska avdelningen och parkavdelning.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Under vård- och omsorgsnämnden finns vård- och omsorgsförvaltningen, som framför allt hanterar verksamheter för äldreomsorg.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik