Sölvesborgs kommun

Hur fungerar en kommun?

En kommun styrs av politiker som valts av medborgarna. Politikerna tar beslut om till exempel budget och i övergripande frågor. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i en nämnd. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Kommunallagen och det kommunala självstyret

En kommun styrs av vissa lagar, men till ganska stor del kan kommunerna själva bestämma hur verksamheten ska se ut och drivas. Det kallas för det kommunala självstyret och är en princip som är inskriven i regeringsformen, som är en av våra grundlagar.

Förtroendevalda politiker och kommunanställda

De flesta förtroendevalda politiker i Sverige på kommunnivå är fritidspolitiker. Det betyder att de sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier. De får dock ersättning för de sammanträden som de deltar på, resekostnader, förlorad inkomst med mera.

Till sin hjälp att verkställa besluten har de förtroendevalda politikerna alla kommunanställda: allt från hemtjänstpersonal, lärare, sekreterare, arkitekter, ingenjörer, strateger, handläggare, verksamhetschefer med flera.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik