Sölvesborgs kommun

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturförvaltningenen

Inom samhällsbyggnads-, fritid- och kulturförvaltningen finns kommunens samlade kompetens för fysisk planering, bygglov, miljö, byggnation, teknisk verksamhet, fritid och kultur samlade.

Vi ”bygger Sölvesborg” genom att vi bl.a:

 • Köper mark.
 • Gör detaljplaner.
 • Exploaterar marken (bygger vägar, ledningar, infrastruktur).
 • Bygger broar.
 • Deltar i tomtförsäljning.
 • Lämnar bygglov.
 • Bygger skolor, förskolor och anläggningar.
 • Förvaltar kommunens fastigheter.
 • Sköter gator, parker och grönområden.
 • Har miljösamordning.

Vår organisation

Samhällsbyggnadsförvaltningen hittar du på 3:e våningen i stadshuset och består av:

 • Bygglovsavdelningen
 • Strategiska avdelningen
 • Fastighetsavdelningen
 • Gata/Park-avdelningen

Relaterade kontakter

Anders Wanstadius, förvaltningschef
E-post: anders.wanstadius@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 65

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik