Sölvesborgs kommun

Bli kontaktperson LSS

Vi söker dig som har tid och engagemang för andra människor och som vill bli en viktig person i en annan människas liv. Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att få kontakt med andra människor och blir lätt isolerade. En kontaktperson kan då spela en viktig roll för ett mer utåtriktat och händelserikt liv.

Som kontaktperson ska du vara en medmänniska och ge stöd i vardagliga situationer. Du ska vara intresserad av att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Det kan handla om att träffas för en fika, gå på bio, gå en promenad med mera.

Du behöver ingen särskild utbildning för att vara kontaktperson. Det viktigaste är att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor och att din livssituation är stabil. Du behöver vara minst 18 år. I bland fall kan det vara bra med erfarenhet av vissa funktionsnedsättningar, det beror på vem du ska vara kontaktperson åt.

Vem kan ansöka om att få en kontaktperson?

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om kontaktperson enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Man kan även bli beviljad kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL). Funktionsnedsättningen kan både vara fysisk och psykisk.

Ersättning

Som kontaktperson får du ingen lön. Du får ersättning för omkostnader och även ett arvode en gång i månaden. Hur stort arvodet är beror på hur mycket ni träffas och hur uppdraget ser ut. Vid bilkörning delar du och personen du är kontaktperson för på kostnaden.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Relaterade kontakter

Lisa Ekstrand, administratör
Telefon: 0456-81 67 54
E-post: lisa.ekstrand@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd