Sölvesborgs kommun

Daglig verksamhet

Att ha ett arbete är viktigt för välbefinnandet. Genom arbetet skapas dagliga rutiner och social gemenskap. Varje människa är unik och ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. I Sölvesborgs kommun arbetar vi utifrån den enskilda personens styrkor och intressen! Därför erbjuder kommunen daglig verksamhet, arbete och sysselsättning.

Om du är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar dig kan du ha rätt till daglig verksamhet. Förutsättningarna för att du ska ha rätt att beviljas daglig verksamhet är att du uppfyller kriterierna i personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning eller autism eller 2 (personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom) enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Syftet med insatsen daglig verksamhet är att erbjuda dig stimulans, utveckling och meningsfulla uppgifter samt gemenskap efter dina önskemål. Med hjälp av olika aktiviteter kan du habilitera, förebygga passivitet och isolering och öka din självständighet.

Relaterade kontakter

Annika Rigoll, enhetschef för daglig verksamhet
Telefon: 0456-81 67 26
E-post: annika.rigoll@solvesborg.se

Eva Stigsson, arbetsmarknadskonsulent
Telefon: 0456-81 67 32
E-post: eva.stigsson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd