Sölvesborgs kommun

Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Vad är bostad med särskild service?

Om du på grund av en funktionsnedsättning har ett stort behov av stöd i vardagen kan du ha rätt till bostad med särskild service i form av gruppbostad eller servicebostad. I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Om du på grund av din funktionsnedsättning har behov av särskilda anpassningar i din bostad, som inte går att ordna genom den allmänna bostadsmarknaden, kan du ha rätt till en särskilt anpassad bostad. I insatsen ingår inte personalstöd för att tillgodose omvårdnad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. Annan anpassad bostad kan vara ett alternativ om du exempelvis är beviljad personlig assistans.I bostad med särskild service ingår inga resor. Om du och din personal ska åka någonstans kan du använda dig av färdtjänst eller kollektivtrafik (buss och tåg).

Gruppbostad eller servicebostad?

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. På gruppbostaden får du en egen lägenhet i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Personal finns i gruppbostaden hela dygnet.

Behöver du lite mindre stöd kan servicebostad passa dig bra. Du har en egen lägenhet och i närområdet finns tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet. Det är dina behov som styr när personal finns i servicebostaden.

Vad kostar det?

Att få hjälp av personal i en gruppbostad eller servicebostad kostar dig inget. Du betalar hyra och el för din lägenhet. Om du vill ha internet så har du ett eget abonnemang för det. Du köper din egen mat och köper de möbler, den inredning och de husgeråd du behöver i din bostad.

Relaterade kontakter

Johanna Nilsson, enhetschef för Klockljungen och Färgkullan
Telefon: 056-81 67 34
E-post: johanna.nilsson@solvesborg.se

Linda Jönsson, enhetschef för Luna och Blågullan
Telefon: 0456-81 67 43
E-post: linda.jonsson@solvesborg.se

Ulrika Thuné, enhetschef för Nova och Gläntan
Telefon: 0456-81 69 44
E-post: ulrika.thune@solvesborg.se

Elisabeth Catuta, enhetschef för Solviken och Bokdungen
Telefon: 0456-81 67 25
E-post: elisabeth.catuta@solvesborg.se

Tanja Gorsek, enhetschef för Skutan
Telefon: 0456-81 67 33
E-post: tanja.gorsek@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd