Sölvesborgs kommun

Kommunal hälso- och sjukvård

Personer i samtal.

Personer i samtal. Foto: Serny

Sölvesborgs kommun erbjuder Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vid tillfällen när du på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral. 

Om du är berättigad till kommunal Hälso- och sjukvård i hemmet prövas individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, den kommunala Hälso- och sjukvården och vid behov närstående.

Den kommunala Hälso- och sjukvårdens arbete regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.
Samarbete sker med flera aktörer varav den största är Landstinget Blekinge.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd