Sölvesborgs kommun

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du behöver extra stöttning i din vardag. Sölvesborgs kommun kan bland annat erbjuda boendestöd, kontaktperson, korttidstillsyn och personlig assistans om du bedöms ha rätt till detta.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få det stöd och den service som behövs för att du ska kunna leva som andra och aktivt delta i samhället. Du har samtidigt rätten att själv få bestämma över din vardag och hur ditt stöd och din service ska utformas.

Insatser till dig som har en funktionsnedsättning styrs bland annat av följande lagstiftning:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Bostadsanpassning enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm

För mer information samt för att ansöka kontaktar du en LSS-handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under relaterade kontakter längre ner på sidan.

När du har fått beslutet om vilket stöd du har rätt till informeras den som ansvarar för insatsen. De kommer att kontakta dig.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd