Sölvesborgs kommun

Personlig assistent

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra.

Vem har rätt till assistans?

LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är kommunen eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Du får inte ha fyllt 66 år när du ansöker om assistans.

Hur ansöker jag om assistans?

Ansökan om personlig assistans görs till kommunen eller Försäkringskassan. Det är hur stort behov av hjälp du har som avgör. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp med dina grundläggande behov i veckan ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det istället hos kommunen där du bor som du ansöker.

Grundläggande behov gäller:

  • andning
  • personlig hygien
  • att äta och dricka
  • av och påklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd vid en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd om det medicinska tillståndet medför fara för den enskildes liv eller en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa.

Om du inte är nöjd med beslutet du får från din kommun eller Försäkringskassan så har du rätt att överklaga.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd