Sölvesborgs kommun

Missbruk och beroende

Foto: Skandinav

Det finns hjälp att få för dig som lever med missbruk. Inom öppenvården erbjuder Sölvesborgs kommun stöd för dig som lever i ett missbruk. Vi erbjuder även stöd för dig som anhörig eller närstående.

Om du eller någon annan är i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112. Var beredd på att berätta vad det är som hänt, var det har inträffat och vilket telefonnummer du ringer från.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1§ står: "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denna lider men."

Har du tagit ett beslut att söka hjälp?

På öppenvården arbetar socialsekreterare, behandlare och terapeuter. Har du tagit ett beslut att söka hjälp? Då får du träffa någon av våra socialsekreterare. Tillsammans gör vi en utredning som sedan ligger till grund för din behandlingsplan. Din socialsekreterare kommer att finnas med dig hela tiden.

Mottagningstelefon: 0456-81 63 50

Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 09:30-10:00.

Orosanmälan

Om du tror eller vet att någon vuxen person har problem med missbruk har du möjlighet att anmäla det till oss på Utredning, stöd och behandling. En anmälan kan du göra anonymt. Utifrån din berättelse avgör vi om det finns skäl att kontakta personen.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Kontakt socialsekreterare

Våra socialsekreterare har telefontider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 09:30-10:00.

1:e socialsekreterare

Camilla Wiik Stensson
Telefon: 0456-81 61 63
E-post: camilla.wiik@solvesborg.se

Socialsekreterare

Simonetta Persson
Telefon: 0456-81 63 20
E-post: simonetta.persson@solvesborg.se

Socialsekreterare

Ida Salin
Telefon: 0456-81 63 51
E-post: ida.salin@solvesborg.se

Kontaktuppgifter till olika aktörer som kan hjälpa dig

Öppenvård för vuxna

Öppenvården vuxna i Sölvesborgs kommun erbjuder professionell hjälp för dig med alkohol-, drog- eller spelproblematik, och som önskar göra en förändring. Vi erbjuder även stöd för dig som anhörig eller närstående, och som på något sätt drabbats av eller är orolig för en annan persons beroende. Våra behandlingar är anpassade efter varje individs egna behov. Behandling kan ske genom gruppverksamhet och enskilda samtal.

Kan jag vara anonym?

När du söker stöd och hjälp utan biståndsbeslut sker ingen registrering i socialtjänstens register. Det innebär att du kan delta och få vara anonym.

Besöksadress

Du hittar öppenvården i centrala Sölvesborg, på Gamla Skolgatan 1 (tegelhuset vid Rådhusparken, bakom Ritz).

Kontakt

Familjebehandlare
Åsa Persson
Telefon: 0456-81 63 14
E-post: asa.persson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd