Sölvesborgs kommun

Äldre

Äldre kvinna promenerar längst hamnen med sin rullator och hund.

Äldre kvinna promenerar med sin rullator och hund. Foto: Kenneth Hellman

Om du som äldre inte kan klara vardagliga sysslor själv kan du ansöka om hjälp hos omsorgens myndighetsenhet. Det kan till exempel handla om hemtjänst, särskilt boende eller att få mat levererad hem till din bostad.

Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör om du har rätt till de olika insatserna. Behovet utreds alltid först av en biståndshandläggare på Sölvesborgs kommun, i samråd med dig och/eller din närstående.

Om du är över 80 år kan du ansöka om förenklad biståndsbedömning i form av inköp, matdistribution och trygghetslarm via en blankett. Ansökan kan även lämnas muntligt till biståndshandläggare.

Blankett för ansökan om förenklad biståndsbedömning » , 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I högerkolumnen hittar du bland annat information om vilket stöd du kan få som äldre, hemtjänst och mötesplatser i Sölvesborgs kommun.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd