Sölvesborgs kommun

Personligt ombud

Personliga ombud finns till som stöd, och ibland som företrädare, för personer med psykisk funktionsnedsättning. Cura Individutveckling bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge.

Ombudsverksamheten vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, 18 år och uppåt. Personerna måste ha en omfattande psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Oftast har personerna stora behov av stöd och service i kontakten med socialtjänsten, andra myndigheter, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos).


Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd