Sölvesborgs kommun

Kontaktuppgifter samhällsbyggnad

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Relaterade kontakter

Anders Wanstadius, förvaltningschef
E-post: anders.wanstadius@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 65

Fritidskontoret

Fritidskontoret
E-post: fritid@solvesborg.se

Fredrik Olsson, Fritidschef
E-post: fredrik.olsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 61

Ann-Louise Cato, Nämndsekreterare, fritidssamordnare
E-post: ann-louise.cato@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 29

Anna Lindh, Projektledare SVIC
E-post: anna.lindh@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 77

Robin Englesson, Föreningssamordnare
E-post: robin.englesson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 78

Bygglovsavdelningen

Bygglovsavdelningen
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Niklas Haraldsson, Bygglovschef
E-post: niklas.haraldsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 48
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Annie Olofsson, Nämndsekreterare/administratör
E-post: annie.olofsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 74

Jessica Thim, Bygglovshandläggare
E-post: jessica.thim@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 69
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Johan Fhager, Bygglovshandläggare
E-post: johan.fhager@solvesborg.se
Telefon 0456-81 60 79
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Daniel Pudelski, Byggnadsinspektör
E-post: daniel.pudelski@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 86
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Driftavdelningen för gata och park

Per Wagner, verksamhetschef
E-post: per.wagner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 15

Fastighetsavdelningen

Alf Svensson, Fastighetschef
E-post: alf.svensson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 41

Daniel Nilsson, Fastighetsingenjör
E-post: daniel.nilsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 40

Jakob Nilsson, Fastighetsingenjör
E-post: jakob.nilsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 50

Anders Isaksson, Handläggare
E-post: anders.isaksson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 87

Strategiska avdelningen

Strategiska avdelningen
Stadshuset, våning 3
Repslagaregatan 1, 264 80 Sölvesborg
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Magnus Runesson, Teknisk chef
E-post: magnus.runesson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 81

Monia Jönsson, Markförvaltare
E-post: monia.jonsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 28

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Per Gustafsson, Projektledare
E-post: per.gustafsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 82

Sabina Bernhard, GIS-ingenjör
E-post: sabina.bernhard@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 30

Marko Karkulehto, Mätningsingenjör
E-post: marko.karkulehto@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 12

Anna Terning, Samhällsplanerare
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 51

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Ebba Ryd, Planeringsarkitekt
E-post: ebba.ryd@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 80

Karoline Linden Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik