Sölvesborgs kommun

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret är en avdelning som arbetar med:

  • Övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncernen.
  • Ekonomisk planering och budget.
  • Fakturering och kravverksamhet.
  • Redovisning och uppföljning.
  • Bokslut/årsredovisning.

Kontoret har i huvudsak två roller i den kommunala organisationen:

  • Ledningsstöd åt främst kommunstyrelsen i strategiska ekonomifrågor.
  • Ge råd, stöd och ekonomiservice åt nämnder, förvaltningar, bolag m.fl.

Fakta om kommunens ekonomi

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik