Sölvesborgs kommun

Ekonomi

Foto: Mattias Nilsson

Kommunens budget är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in och vad pengarna ska användas till. De pengar kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag samt avgifter för vissa tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Kommunens budget för 2024 omsätter cirka 1 508 miljoner kronor. Drygt 83% av omsättningen rör verksamheterna barnomsorg, skola, äldre- och funktionshinderomsorg och övrig social verksamhet.

Fördelning av budget 2024

Tårtdiagram som visar fördelningen av kommunens budget för 2024.

Tårtdiagrammet visar budgetfördelningen 2024 för kommunens olika verksamhetsområden i %.

Bildförklaring av tårtdiagram ovan:

 • 0,54 % Kommunfullmäktige
 • 6,79 % Kommunledningsförvaltning
 • 4,48 % Samhällsbyggnadsförvaltning
 • 1,42 % Räddningsförbundet
 • 7,72 % Gymnasieskolan
 • 0,0325 % Miljöförbund
 • 3,75 % Fritid- och kulturnämnd
 • 8,51 % Förskola
 • 21,16 % Grundskola
 • 6,03 % Individ- och familjeomsorg
 • 1,71 % Anpassad skola
 • 25,11 % Äldreomsorg
 • 4,23 % Utredning, arbete och förebyggande
 • 8,15 % Funktionshinder

Investeringar

Kommunens investeringar under 2024 är på cirka 163 miljoner kronor. De största posterna är ombyggnad Markgatan, gatuutbyggnad främst på Ljungaviken, samt investeringar kopplade till Strandvallen och Svarta led.

Kostnaderna sprids över många år och de nya investeringarna ska ge fler skattebetalare, mer liv och lust i stadskärnan, fler företagare och barnen goda förutsättningar att bli trygga och välmående vuxna.

Kommunalskatt

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Under 2024 går 21,82 kronor av varje hundralapp som du tjänar till Sölvesborgs kommun. En stor del av pengarna används till den dagliga driften av våra olika verksamheter. Det handlar om personalkostnader, lokalkostnader och annat som behövs för att exempelvis våra förskolor, skolor och äldreboenden ska kunna fungera. Man kan likna dessa kostnader vid de räkningar som ett hushåll betalar för el, vatten och mat. Men det läggs också pengar på investeringar, långsiktiga satsningar som betalas över flera år, precis som när privatpersoner lånar pengar till ett hus eller en sommarstuga.

Kontakt

Ekonomichef
Carl-Johan Tykesson
E-post: carl-johan.tykesson@solvesborg.se
Telefon: 0456 81 66 52

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik