Sölvesborgs kommun

Kommunledningsförvaltningens stab

Staben är dels ett expertorgan i olika frågor för kommunens politiska organisation, dels en servicefunktion för de kommunala förvaltningarna.

De övergripande frågorna Staben arbetar med är:

 • Chefssupport
 • Handledning
 • Verksamhets-/arbetsgruppsutveckling
 • Processgenomgångar
 • Projektrådgivning/projektutveckling
 • EU-bevakning och omvärldsbevakning
 • EU- finansiering och annan extern finansiering
 • Krissamordning

Staben driver eller deltar i bland annat följande utvecklingsfrågor och projekt:

 • Projektledare i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK
 • LONA projekt (Lokala Naturvårdsprojekt)
 • Arbetsgrupp för klimat- och miljöfrågor
 • EU - nätverk Blekinge och Skåne
 • Mål och visionsarbetets utveckling till handlingsplan

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik