Sölvesborgs kommun

Kommunledningsförvaltningens stab

Staben arbetar övergripande med verksamhetsutveckling och projekt, kris- och beredskap, kommunövergripande arkitektuppdrag samt ledningsstöd. Det innefattar till exempel att driva projekt, göra utredningar, skapa rapporter, analysera och omvärldsbevaka utifrån aktuella kommunala projekt och händelser.

Specifika uppdrag kan till exempel vara:

 • Chefsutveckling
 • Kris- och beredskapsarbete inför och vid extraordinära händelser
 • Civilit försvar: kommunens ansvar vid höjd beredskap
 • Krigsplacering av kommunal personal
 • Kommunens risk- och sårbarhetsanalys
 • Chefsutveckling
 • "Attraktiv arbetsgivare"
 • Värdegrundsarbete
 • Medborgarinflytande
 • Agenda 2030
 • EU-projekt
 •  
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik