Sölvesborgs kommun

Hedersvåld

Du har rätt att må bra och känna dig trygg hemma. Ingen får behandla dig illa, inte ens din familj. Det är aldrig ditt fel om någon gör sånt mot dig.

Hedersvåld och förtryck handlar om att begränsa någon annans möjlighet att bestämma över sig själv och sin kropp. För att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder, måste alla i familjen följa vissa regler. Hederskultur är kulturella föreställningar som utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än den enskilda personens vilja, tankar och känslor.

Hedersrelaterat förtryck och våld kan drabba alla, oavsett kön eller sexuell läggning. Det kan handla om att man inte får klä sig som man vill, umgås eller vara i en relation och gifta sig med den man själv vill.

Våldets och förtryckets uttryck

Det heders relaterade våldet och förtrycket kan se ut på många olika sätt. Det kan vara allt från begränsade klädval till dödligt våld. Det kan exempelvis handla om:

 • Psykiskt våld: Du kan bli kränkt, skam- och skuldbelagd, förödmjukad, utesluten från kärlek och omsorg samt förföljd och hotad. Du kan även bli begränsad och kontrollerad, till exempel inte få välja vad du vill göra på din fritid eller vem du ska umgås med. Du kan bli utsatt för ryktesspridning vilket gör att du riskerar att bli utsatt för ytterligare kontroll, hot eller fysiskt våld.
 • Fysiskt våld: Du kan bli utsatt för fysisk misshandel (knuffar, slag, dragen i håret, hålla för munnen, ta strypgrepp med mera). Det kan vara allt från enskilda våldshändelser till dödligt våld.
 • Sexuellt våld: Du kan bli tvingad att ha sex med någon mot din vilja (inom tvångsäktenskap till exempel). Hbtqi-personer kan tvingas in i en relation mot sin vilja samt utsättas för "omvändelsesex" i syfte att ändra den sexuella läggningen.
 • Materiellt våld: Det kan exempelvis handla om saker du tycker om och som har betydelse förstörs.
 • Barnäktenskap: Du tvingas gifta dig eller ingå äktenskapsliknande förbindelse när du är under 18 år. Detta är olagligt. Det är även olagligt att tillåta fast du själv säger att du vill gifta dig.
 • Tvångsäktenskap: Du har inte själv möjlighet att fritt välja vem du vill gifta dig med. Om du anses ha befläckat familjens/släktens heder kan du bli bortgift. Det kan till exempel hända om du får dåligt rykte, om du inte är oskuld, om du är inom Hbtqi samt personer med funktionsvarianter.
 • Kvinnlig könsstympning: Anledning till könsstympning och att skära av eller skada större eller mindre delar av klitoris och/eller blygdläppar är att kontrollera den kvinnliga sexualiteten, Alla former av könsstympning är olagligt och det är även olagligt att förbereda könsstymping samt undanhålla att en könsstympning är utförd. Om du har blivit könsstympad kan du ha svårt att kissa, smärta vid mens och samlag. Du kan få allvarliga hälsoproblem med återkommande infektioner. Könsstympning kan även göra att du får psykiska besvär som oro, trötthet och även trauma utifrån ingreppet.

Den som utövar hedersrelaterat våld och förtryck bryter mot svenska lagar och konventioner.

Är du, eller någon närstående, utsatt för för hedersrelaterat våld eller förtryck?

Ingen får behandla dig illa, inte ens din familj. Du har rätt att må bra och det finns hjälp och stöd att få för dig som är utsatt.

 • Prata med någon vuxen du litar på om hur du känner dig
 • Prata med en skolkurator eller skolsköterska om du går i skolan
 • Vänd dig till IFO, socialtjänsten
 • Personal på ungdomsmottagningen eller vårdcentral

Om du misstänker att någon i din omgivning lever med hedersrelaterat våld och förtryck så är det viktigaste att du vågar fråga och vågar bry dig.

Om du är orolig så kan du behöva råd och stöd och kunskap om hur du kan stötta och hjälpa personen. Kontakta Arbete och välfärdsförvaltningen för att få stöd och råd eller din vårdcentral för att få prata med en kurator.

Misstänker du att ett barn far illa kan du anmäla det till oss på IFO. Du som arbetar inom myndighet eller verksamheter som rör barn och unga måste enligt lag anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Här hittar du mer information om du misstänker att ett barn far illa

 

Relaterad information

Relaterade kontakter
E-post: ifo@sovesborg.se
Telefon Samordnare/Socialsekreterare, våld i nära relationer, 0456-81 63 19 och 0456-81 63 13

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd