Sölvesborgs kommun

Misstanke om barn som far illa

Alla som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver skydd ska anmäla detta till Individ- och familjeomsorgen på Sölvesborgs kommun. I socialtjänstlagen 14 kap 1 § står det: ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”.

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla alla händelser som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa. Skyldigheten att anmäla gäller även om det enbart rör sig om en misstanke om att ett barn/ungdom far illa eller behöver stöd.

Anmälan bör göras skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt med att göra en anmälan per telefon, men denna bör sedan bekräftas skriftligt. Då denna anmälan inte kan göras anonymt kommer föräldrarna att bli informerade vem som har gjort anmälan. Det är därför lämpligt att den som gör anmälan informerar föräldrarna om varför anmälan görs.

När det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller allvarlig misshandel ska föräldrarna inte kontaktas innan en anmälan görs.

Anonym anmälan

Du kan som privatperson alltid vara anonym när du anmäler om misstanke om barn som far illa, men tänk då på att inte säga ditt namn när du ringer. Presenterar du dig kan de som tar emot ditt samtal inte lova anonymitet. Att vara anonym innebär att du inte kan uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan via e-post. Personal som är anställda hos en myndighet kan inte vara anonyma när de gör en anmälan.

Vill du göra en orosanmälan? E-tjänst för anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagningsgruppen barn- och familj

Telefon: 0456-81 63 28
Telefontider: måndag, onsdag och fredag kl. 10:00-12:00. Tisdag och torsdag kl. 13:00-14:30.

Vid akuta situationer efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kommer du i kontakt med sociala beredskapen genom telefonnummer 040-676 90 58. Du når sociala beredskapen måndag-torsdag 16.30-08.00, fredagar 15.00 till måndagar 08.00. Dag före helgdag når du sociala beredskapen från 15.00.

Relaterad information

Relaterade kontakter

Individ- och familjeomsorgen, Södergatan 6
E-post: ifo@solvesborg.se
Fax: 0456-154 96

Postadress:
Sölvesborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
294 80 Sölvesborg

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd