Sölvesborgs kommun

Våldsutövare

Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand så finns det hjälp att få. Du är inte ensam. Inom kommunen finns det medarbetare som enbart arbetar med våld i nära relationer.

När det är akut eller ett pågående brott ska du alltid ringa polisen på 112.

Det är aldrig okej att utöva våld. Har du svårt att hantera din ilska och använder någon form av våld eller kontroll mot dina närstående kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende. Om du söker hjälp för ditt våldsamma beteende hjälper du inte bara dig själv, utan även dina barn.

Hjälp vi kan erbjuda dig:

  • Samtalsstöd
  • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
  • Hitta alternativ för att hantera din ilska och aggressioner
  • Hjälp att kontakta andra myndigheter, exempelvis polis och sjukvård

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd