Sölvesborgs kommun

Våldsutövare

Finns det tillfällen då du går över gränsen och beter dig illa. nedvärderande eller hårdhänt mot din partner? Har du svårt att hantera din ilska, eller har du ett behov av att kontrollera din partner? Erfarenheten visar att de flesta som utövar våld önskar hjälp med att förändra sitt beteende. Önskar Du stöd till att göra en förändring? Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!

Inom kommunen finns det medarbetare som enbart arbetar med våld i nära relationer.

När det är akut eller ett pågående brott ska du alltid ringa polisen på 112.

Det är aldrig okej att utöva våld. Om du använder någon form av våld eller kontroll mot dina närstående kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende. Om du söker hjälp för ditt våldsamma beteende hjälper du inte bara dig själv, utan även dina barn.

Hjälp vi kan erbjuda dig:

  • Samtalsstöd
  • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
  • Hitta alternativ för att hantera din ilska och aggressioner
  • Hjälp att kontakta andra myndigheter, exempelvis polis och sjukvård

"Samtal om våld" Är det samtalsstöd vi även erbjubder på service via våra familjebehandlare. Syftet med samtalsstödet är att våldsbeteendet ska upphöra bland annat genom att öka förmågan att hantera tankar samt identifiera och tolerera känslor som ökar risken för våld. Behandlingen syftar även till att förbättra individens kommunikations- och relationsfärdigheter.

Är du intresserad eller har frågor? Tveka inte att höra av dig så får du veta mer! Om du önskar komma i kontakt med någon av våra familjebehandlare når du dessa via vår reception på tfn: 0456-81 63 00.

Stödtelefon

"Välj att sluta" är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos Välj att sluta får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av att möta personer i samma situation. Här får du gratis stöd och råd och Välj att sluta hjälper dig vidare till behandling om du vill och behöver. Du som är anhörig till någon som utövar våld är också välkommen att ringa.

 

Relaterad information

Relaterade kontakter
E-post: ifo@sovesborg.se
Telefon: Samordnare/Socialsekreterare, våld i nära relationer, 0456-81 63 19 och 0456-81 63 13

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd