Sölvesborgs kommun

Närstående till någon utsatt för våld

Man kan känna sig maktlös när någon man står nära är i en svår situation och det kan vara svårt veta vad man själv kan göra för att hjälpa till. Vi kan erbjuda råd, stöd och kunskap om hur du som anhörig kan hjälpa och stötta personen.

Det är viktigt att få hjälp att prata om sin oro. En stor del av våld i Sverige förekommer mellan närstående. Våld och hot förekommer för familjer inom alla socialgrupper, kulturer och religioner.

Våga fråga och våga bry dig om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner och därför är det viktigt att du vågar fråga flera gånger.

  • Fråga alltid enskilt
  • Ha tid att lyssna
  • Döm inte
  • Återkoppla
  • Berätta att det finns ingenting som försvarar våld, och att hen inte förtjänar att bli behandlad illa.
  • Informera om att det finns hjälp att få, t.ex. från kvinnojour, kvinnofridslinjen eller socialtjänst,
  • Konfrontera inte utövaren
  • Vänd dig till IFO, socialtjänsten

Relaterad information

Relaterade kontakter
E-post: ifo@sovesborg.se
Telefon Samordnare/Socialsekreterare, våld i nära relationer, 0456-81 63 19 och 0456-81 63 13

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd