Sölvesborgs kommun

Driftavdelningen för gata och park

Avdelningen sköter kommunens gator, vägar, allmänna platser, parker och grönytor.

Relaterade kontakter

Per Wagner, verksamhetschef
E-post: per.wagner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 15

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik