Sölvesborgs kommun

Bygglovsavdelningen

Bygglovsavdelningen handlägger lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (SFS 20210:900) såsom bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomtplatser. Avdelningens bygglovarkiv är en stor tillgång för upplysning om byggnaders utseende och konstruktion.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Niklas Haraldsson, Byggnadsinspektör
E-post: niklas.haraldsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 48

Annie Olofsson, Nämndsekreterare/administratör
E-post: annie.olofsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 74

Jessica Thim, Bygglovshandläggare
E-post: jessica.thim@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 69

Daniel Pudelski, Byggnadsinspektör
E-post: daniel.pudelski@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 86

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik