Sölvesborgs kommun

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man och en förvaltare finns till för att stötta dig i ditt liv. Deras arbetsuppgifter påminner mycket om varandra, men det finns några saker som skiljer dem åt.

God man

En god man hjälper dig med din ekonomi, genom att betala dina räkningar eller spara dina pengar utefter dina behov. Den gode mannen hjälper dig även att deklarera, ansöka om bostadsbidrag och hjälper dig i kontakten med andra myndigheter, till exempel hemtjänsten.

Den gode mannen ska också träffa dig så ofta att han/hon vet att du har det bra i din vardag och att livet fungerar för dig. Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av att utföra på egen hand, ska du själv uträtta. Du träffar normalt din gode man en gång i månaden. Dessutom kan du prata med den gode mannen i telefon.

Förvaltare 

Ibland räcker det inte med att du har en god man som hjälper och stöttar dig i vardagen, utan att du istället behöver en förvaltare. Förvaltarens arbetsuppgift liknar i många fall den gode mannens uppgifter. Skillnaden är att förvaltaren på eget bevåg har rätt att uträtta vissa ärenden (exempelvis beslut om bankmedel) utan att ditt godkännande krävs. Förvaltaren utgår alltid från ditt bästa och tar endast beslut som gynnar dig på bästa möjliga sätt.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd