Sölvesborgs kommun

Arbetslöshet

Ibland kan det kännas svårt att komma ut i arbetslivet. Vissa företag har hög konkurrens om arbetsplatserna, vilket försvårar möjligheten att få jobb. Det kan även finnas fysiska eller psykiska anledningar som hindrar dig från att vistas ute på arbetsmarknaden. Men var lugn, det finns stöd och hjälp att få!

För att vara berättigad till försörjningsstöd ställs det vissa krav på dig. Om du är arbetslös är grundkravet att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och därmed får tillgång till Arbetsförmedlingens alla insatser.

Du ska även vara aktivit arbetssökande. Det innebär att du söker de jobb som du har utbildning till, samt de jobb som inte kräver någon utbilning och som ligger inom ett pendlingsavstånd. Med pendlingsavstånd avser Kristianstad-Karlshamn-Olofström. Om du av olika skäl inte kan söka arbete görs en bedömning utifrån din arbetsförmåga.

Vid sjukdom

Om du är sjuk och därmed inte kan söka arbete eller arbeta måste du vara sjukskriven. Om du är sjuk mer än 5 arbetsdagar under en kalendermånad, krävs ett läkarintyg från 6:e arbetsdagen. Om du inte lämnar något läkarintyg riskerar din rätt till försörjningsstöd att ifrågasättas.

Relaterad information

Relaterade kontakter

Individ- och familjeomsorgen
E-post: ifo@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd