Sölvesborgs kommun

Få en god man eller förvaltare

Du kan ansöka om att få en god man om du behöver extra hjälp eller stöttning i vardagen. Din gode man hjälper dig att bland annat kontakta sjukvård, tandläkare, banken eller andra myndigheter som du inte klarar av att kontakta på egen hand. En god man kan även hjälpa dig att kontrollera din ekonomi, genom att bland annat spara dina pengar eller hjälpa dig att deklarera.

Om du vill kan en anhörig eller någon annan du känner bli din gode man. Om du inte själv har något förslag på god man föreslår överförmyndaren en god man till när du ansöker. Sedan får du träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne om du upplever att ni passar varandra.

Överförmyndaren skickar sedan din ansökan till Blekinge Tingsrätt för att de ska bestämma.

När det är klart får du och den gode mannen ett brev från Tingsrätten. Det är först då som du har fått en god man. Den gode mannen kommer sedan att träffa dig.

Du får ha god man så länge som du behöver hjälp. Om du inte längre behöver hjälp ska du prata med din gode man eller med överförmyndaren.

Kostar det pengar att ha god man?

Ja, det kan kosta pengar att ha stöttning av en god man. Om du har en bra egen inkomst eller mycket pengar på banken betalar du avgiften på egen hand. Annars betalar din kommun arvode till din gode man. Den gode mannens resor för att träffa dig betalar du alltid själv.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd