Sölvesborgs kommun

Bli god man eller förvaltare och förmyndare

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov. Ett godmanskap anordnas av tingsrätten.

Att bli god man

Godmanskap handlar om att hjälpa en medmänniska med det vardagliga. Detta kan vara i form av att du hjälper personen att betala sina räkningar, deklarera, ansöka om bostadsbidrag eller hjälper till i kontakten med andra myndigheter.

Just nu är behovet av nya gode män och förvaltare väldigt stort. Om du tycker att uppdraget verkar passa dig fyller du i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information.

God man eller förvaltare

Den gode mannen är ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara på sina intressen. Den person som har god man kallas huvudman. Även om en god man utses för en person så behåller personen sin rättsliga handlingsförmåga. En förvaltare representerar den enskildes intressen. För att förvaltarskapet ska upphöra krävs ofta en utredning som visar att det inte längre behövs.

Viktiga skillnader mellan god man och förvaltare:

God man

Förvaltare

Frivilligt

Tvångsåtgärd

Den enskilde behåller sin rättshandlingsförmåga.

Den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga.

Den enskilde bestämmer.

Förvaltaren bestämmer.

Gode mannen ska inhämta samtycke från den enskilde.

Förvaltaren ska inhämta samtycke från den enskilde då så är möjligt.

Godmanskapet kan upphöra på den enskildes begäran.

Vid förvaltarskapets upphörande krävs i regel läkarintyg eller annan utredning som visar att förvaltarskapet inte längre behövs.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@solvesborg.se

 

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd