Sölvesborgs kommun

Stipendier och fonder

Ska du börja studera? Eller har du behov av ekonomiska medel till din sjukvård? Det kan finnas flera olika anledningar till du ibland behöver ett extra ekonomiskt stöd i vardagen. Visste du om att du har möjlighet att söka stipendier och bidrag från fonder som Sölvesborgs kommun förvaltar?

Stiftelser med sociala ändamål

Följande fonder finns till för dig som har behov av ett extra ekonomiskt stöd. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Fondens avkastning ska användas till nyttigt, förskönande eller välgörande ändamål inom före detta Sölvesborgs stad. Avkastningen får ej användas för minskning av skatter, höjning av tjänstemännens löner, betalning av skulder, gäldande av förut beslutade företag eller för anslag eller bidrag till socialistiska-, arbetare- eller nykterhetsföreningar eller till ändamål som utgöra syften för nämnda slags föreningar.
Stiftelsen Balkenhausen

Ansökan till stiftelsen Balkenhausens samfond

Senaste ansökningsdag för denna fond är 31 oktober och beslut tas av fullmäktige i december samma år.

Ansökan görs via skrivelse till Sölvesborgs kommun, Balkenhausenfonden, 294 80 Sölvesborg eller via mejl till info@solvesborg.se med rubrik "Balkenhausenfonden".

Utdelningsansvarig: Kommunfullmäktige efter förslag från samfondens styrelse. Samfondens styrelse ska bestå av fyra ledamöter varav två ska vara köpmän eller industriidkare. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i fondstyrelsen.

Sång- och musikintresserade kan nu ansöka om bidrag från Ebba Hultqvists donationsfond. Du kan söka bidrag både som enskild person om du utbildar dig inom sång och musik, eller som förening.

Fondmedel delas i första hand ut till de som bor och verkar i Sölvesborgs kommun, men alla som är verksamma inom Blekinge län kan ansöka.
Ebba Hultqvists donationsfond

Ansökan till stiftelsen Ebba Hultqvist donationsfond

Ansökan kan göras vart 4:e år, när det är valår. Exakt datum aviseras här på hemsidan när det är aktuellt. Pga för lite utdelningsbara medel under valåret 2022 kommer utdelningen att flyttas fram till valåret 2026.

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller ett brev till kommunkansliet där du berättar lite om dig själv, din koppling till Sölvesborg eller Blekinge och dina studier i sång och musik. Om du ansöker för en förenings räkning berättar du istället på vilket sätt ni arbetar med sång och musik i Sölvesborg eller Blekinge. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter i din ansökan.

Ansökan skickas till kommunkansli@solvesborg.se eller via postadress:
Sölvesborgs kommun, kansliet
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

Den här fonden tillkom genom en donation från folkskolelärarinnan Ebba Hultqvist i november 1946.

Fondens avkastning skall användas som stöd till behövande, som ej uppbär socialbidrag, i Sölvesborgs förutvarande stad. Även personer, som är i behov av bidrag till sjukvård eller som efter sjukdom inte är fullt arbetsföra, kan komma i fråga.
Stiftelsen Ingrid Mathsons och Stiftelsen Johan Nilsson och sons donationsfonder

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod är från 30 september till 20 oktober 2024
Ansökan ska vara styrelsen för fonden tillhanda senast den 20 oktober 2024.

Ansökan

Ansökningsblankett finns tillgänglig under ansökningsperioden. Du hittar blanketten här från och med första ansökningsdag till och med sista ansökningsdag.

Ansökan skickas till:
Sölvesborgs Kommun
Medborgarkontoret
294 80 SÖLVESBORG

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Upplysningar lämnas av

Sandor Bolla
Telefon: 0456-81 60 64
E-post: sandor.bolla@solvesborg.se

Bidragsberättigade är kvinnor som fött minst 3 levande barn och utan stadig hjälp skött sitt hushåll. Medel skall användas för vila någon tid utanför hemmet – helst på landet. Endast kvinnor bosatta (skrivna) inom Sölvesborgs gamla församling kan enligt testators villkor erhålla bidrag.
Stiftelsen Johanna Sterns minne

Ansökningsperiod

4 maj-19 maj 2024.

Ansökningsblankett till stiftelsen Johanna Sterns minne , 40.7 kB.

Ansökan till stiftelsen Johanna Sterns minne

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på medborgarkontoret i Stadshuset.

Ansökan skickas till:
Sölvesborgs Kommun
Medborgarkontoret
294 80 SÖLVESBORG

Upplysningar lämnas av

Sandor Bolla
Telefon: 0456-81 60 64
E-post: sandor.bolla@solvesborg.se

Fondens ändamål är att avkastningen får användas till vård av behövande åldersstigna, kroppsligt sjuka och lytta. Avkastningen får ej gå till alkoholister, narkomaner, frånskilda eller andra som misskött sig. Enligt testamentet ska utdelningen i första hand ske till personer i Gammalstorps församling.
Rickard Stjärnelius fond

Ansökningsperiod

17 maj - 31 augusti 2024

Ansökan till stiftelsen Rickard Stjärnelius fond

Ansökningsblankett till Rickard Stjärnelius » , 64.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på Medborgarkontoret i Sölvesborg.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
Rickard Stjärnelius fond
Vård- och omsorgsnämnden
294 80 Sölvesborg

Sökande ska vara ensamstående och födda 1953 (år 2023) eller tidigare samt vara folkbokförd Sölvesborgs församling. Ansökan ska innehålla uppgifter om namn, personnummer, civilstånd, adress, ekonomi och om man tidigare erhållit medel från fonden.
Stiftelsen Swanlundska fonden – Ensamstående äldre behövande kvinnor

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod 11 september - 9 oktober 2023.
Ansökan ska vara styrelsen för Swanlundska fonden tillhanda senast måndag 9 oktober 2023.

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden 

Ladda ner , 108.8 kB, öppnas i nytt fönster. Ansökningsblankett till stiftelsen Swanlundska fonden

Om du inte har tillgång till en skrivare kan du hämta ansökningsblanketten på medborgarkontoret i Sölvesborg.

Du kan även under ansökningstiden ansöka digitalt med e-legitimation via vår e-tjänsteplattform på den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden.
Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
c/o Gazmend Althén
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 SÖLVESBORG

Upplysningar lämnas av

Gazmend Althén
Medborgarkontoret, 0456-816181.

Fondens avkastning skall användas till stöd åt behövande i Sölvesborgs kommun. Vid utdelningen kommer speciell hänsyn att tas till föreskrifterna för de fonder som ingår i Samfonden. Sökande måste vara skriven i Sölvesborgs kommun.
Sölvesborgs kommuns sociala samfond

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod 2 oktober - 22 oktober 2023.
Ansökan ska vara styrelsen för fonden tillhanda senast söndag den 22 oktober 2023.

Ansökan

Ansökningsblankett för Sölvesborgs kommuns sociala samfond , 40.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:
Sölvesborgs Kommun
Medborgarkontoret
294 80 SÖLVESBORG

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Upplysningar lämnas av

Sandor Bolla
Telefon: 0456-81 60 64
E-post: sandor.bolla@solvesborg.se

Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond riktar sig till personer med Intellektuell funktionsnedsättning folkbokförda i Västra Blekinge (Karlshamn, Olofström eller Sölvesborg). Målet är att ge personer i denna grupp bidrag till att kunna genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller sportarrangemang.

Ideella föreningar eller privatpersoner som ideellt arrangerar aktiviteter för denna grupp kan också söka bidrag. Dessa aktiviteter kan vara motionsaktiviteter, teatergrupper, läsgrupper eller liknande fritidsaktiviteter.

Ansökningsperiod

Medel från fonden kan sökas vid följande tre perioder varje år. Januari-april, maj- augusti samt september-december. Ansökan görs genom e-tjänst på Karlshamns kommuns webbplats där du också hittar mer information.

» Ansökan Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelser med utbildningsändamål

Följande fonder finns till för dig som studerar eller ska studera. Fonderna är listade i bokstavsordning.

Stipendiefonden ska vara avsedd till eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi. Om det inte finns någon lämplig sökande kan även tekniskt studerande, som går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden. Utdelning sker till sökande som den 1 juli utdelningsåret inte uppnått 30 års ålder. Sökande ska i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun.
Stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Ansökan till stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/BertholdssonsStipendiefond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden 10/4 - 1/5.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i juni månad.

Upplysningar lämnas av

Sanna Eriksson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: bun@solvesborg.se

Stipendieberättigade är studerande som under ansökningsåret fyller högst 24 år. Bidragsberättigad ska vara folkbokförd i Gammalstorps församling eller ha någon förälder som är född i Gammalstorps församling.
Stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökan till stiftelsen Gammalstorps studiefond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/GammaltorpsStudiefond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden 1/1 - 20/1.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i februari.

Upplysningar lämnas av

Sanna Eriksson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: bun@solvesborg.se

Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling, som under ansökningsåret fyller högst 24 år och efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig.
Stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökan till stiftelsen Gunnar Nilssons stipendiefond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/NilssonsStipendiefond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden 25/8 - 15/9.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i oktober.

Upplysningar lämnas av

Sanna Eriksson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: bun@solvesborg.se

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs kommun som under ansökningsåret fyller högst 24 år och som avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning, kan ansöka om medel ur fonden som hjälp till fortsatta högskolestudier eller vidare yrkesutbildning.
Stiftelsen Magnussons donationsfond

Ansökan till Magnussons donationsfond

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/MagnussonsDonationsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
E-tjänsten är endast tillgänglig under ansökningsperioden 25/8 - 15/9.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i november.

Upplysningar lämnas av

Sanna Eriksson
Telefon: 0456 81 61 90
E-post: bun@solvesborg.se

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs förutvarande stad, Sölvesborgs församling enligt indelning före 2014 och som genomgått grundskolans högstadium på Bokelundsskolan i Sölvesborg kan ansöka om medel ur fonden. Ansökan skall avse eftergymnasial utbildning framåt i tiden d v s läsår som börjar efter den 1 juni. Bidrag kan ej erhållas retroaktivt. Förstagångssökande skall vara högst 25 år under ansökningsåret.
Stiftelsen Swanlundska fonden - Studerande ungdomar

Ansökan till stiftelsen Swanlundska fonden

Ansökning sker via e-tjänst https://etjanster.solvesborg.se/swanlundskastuderande Länk till annan webbplats. eller via ansökningsblanketten, som endast finns tillgänglig under ansökningstiden 14/3 – 4/4 2024.

Till ansökan ska du bifoga

  • Personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling.
  • Kopia av slutbetyget från grundskola.
  • Studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
  • Intyg om pågående studier.
  • Uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan sänds till:
Sölvesborgs kommun
c/o Gazmend Althén
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 Sölvesborg

Upplysningar lämnas av

Gazmend Althén, Medborgarkontoret
Telefon: 0456-816181
E-post: gazmend.althen@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut