Sölvesborgs kommun

Sjukresor

Visste du om att du kan du få reseersättning för dina sjukresor? Om du åker till sjukhuset eller vårdcentralen med kollektivtrafik kan du få din biljett betald. Det enda som du behöver är ett resebevis från Region Blekinge.

Du som är i behov av vård kan få ersättning för den kostnad som du behöver lägga på resan till sjukhuset eller vårdcentralen. Du måste alltid betala en viss avgift själv, en så kallad reseavgift. Hur hög din egenavgift är bestämmer Region Blekinge. Egenavgiften beror även på vilket färdsätt som du reser med, exempelvis taxi eller buss. Kom ihåg att du endast kan bli beviljad reseersättning för din sjukresa i den kommun som du är folkbokförd i.

För att du ska kunna få reseersättning för dina sjukresor behöver du ett resebevis. Det skickas till dig i samband med din kallelse från Region Blekinge.

Ring till Region Blekinges växel om du vill ha mer information om sjukresor och reseersättning. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktrutan nedanför.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd