Sölvesborgs kommun

Omsorgsavgifter

Här hittar du blanketter för inkomstförfrågan och ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader, informationsblad om omsorgstaxa, hyror och övriga avgifter samt informationsbroschyrer om avgifter.

Blankett om inkomstförfrågan, som du hittar nedan, ska alla som har blivit beviljad någon form av omsorgsinsats fylla i och skicka in till vård- och omsorgsförvaltningen.

När du flyttar till särskilt boende kan du få dubbla boendekostnader under en övergångstid. Du kan då ansöka om att få jämkning på den lägsta hyran. Ansökan, som du finner nedan under "Blanketter", ska lämnas in 3 veckor efter inflytt.

I informationsbladet om övriga avgifter hittar du bland annat taxan för matdistribution och trygghetslarm.

I broschyren om avgifter kan du läsa mer om hur din avgift räknas ut, vad som menas med avgiftsutrymme, minimibelopp och förbehållsbelopp, regler vid frånvaro med mera.

Om du själv vill beräkna och uppskatta hur stor kostnaden blir för dig med insatser från hemtjänsten så finns det en e-tjänst där du kan ange dina uppgifter och beräkna din avgift.
Länk till e-tjänsten: Hemtjänst - preliminär beräkning av avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren gällande avgift för hemsjukvård beskriver vem som har rätt till hemsjukvård, vad det betyder och vad det kostar med mera.

Blanketter:
Inkomstförfrågan 2024 » , 149 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader 2024 » , 75.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Autogiroanmälan » , 980.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad:
Omsorgstaxa » , 86.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Hyror i särskilda boendeformer med befintliga kontrakt » , 48.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Hyror i särskilda boendeformer med kontrakt från 170101 » , 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Övriga avgifter » , 43.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer:
Information om avgifter 2024 » , 249.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om avgift för hemsjukvård » , 89.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?
Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka

1. Ta fram alla uppgifter som behövs
Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

2. Gör en beräkning innan du ansöker
pensionsmyndigheten.se/beraknabt Länk till annan webbplats. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.

3. Gör ansökan
Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt Länk till annan webbplats. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.
Blanketter Länk till annan webbplats.
Blanketthjälp Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice på telefon 0771-776 776, måndag-fredag kl 8-16.

Du eller behörig anhörig kan ansöka
Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan Länk till annan webbplats.

Digitala informationsmöten
Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Avgiftshandläggare
Lena Thuresson - Hemtjänsten Nordriket och Lister samt Solgården, Timansstenar och Utsikten
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Ana-Maria Sanchez - Hemtjänsten Innerstan samt Slottsgården, Gerbogården, Sunnanbo och Utsikten
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08.15-09.45
ana-maria.sanchez@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd