Sölvesborgs kommun

Omsorgsavgifter

Här hittar du blanketter för inkomstförfrågan och ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader, informationsblad om omsorgstaxa, hyror och övriga avgifter samt informationsbroschyrer om avgifter.

Blankett om inkomstförfrågan, som du hittar nedan, ska alla som har blivit beviljad någon form av omsorgsinsats fylla i och skicka in till vård- och omsorgsförvaltningen.

När du flyttar till särskilt boende kan du få dubbla boendekostnader under en övergångstid. Du kan då ansöka om att få jämkning på den lägsta hyran. Ansökan, som du finner nedan under "Blanketter", ska lämnas in 3 veckor efter inflytt.

I informationsbladet om övriga avgifter hittar du bland annat taxan för matdistribution och trygghetslarm.

I broschyren om avgifter kan du läsa mer om hur din avgift räknas ut, vad som menas med avgiftsutrymme, minimibelopp och förbehållsbelopp, regler vid frånvaro med mera.

Om du själv vill beräkna och uppskatta hur stor kostnaden blir för dig med insatser från äldreomsorgen så finns det en e-tjänst där du kan ange dina uppgifter och beräkna din avgift.
Länk till e-tjänsten: Hemtjänst - preliminär beräkning av avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren gällande avgift för hemsjukvård beskriver vem som har rätt till hemsjukvård, vad det betyder och vad det kostar med mera

Blanketter:
Inkomstförfrågan 2023 » , 227.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader 2023 » , 74.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Autogiroanmälan » , 980.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad:
Omsorgstaxa » , 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Hyror i särskilda boendeformer med befintliga kontrakt » , 112.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Hyror i särskilda boendeformer med kontrakt från 170101 » , 93.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Övriga avgifter » , 61.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer:
Information om avgifter 2023 » , 247.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om avgift för hemsjukvård » , 89.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?
Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats. innan du ansöker.
Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice
0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka
Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.
Ansökan om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Avgiftshandläggare
Lena Thuresson - Hemtjänsten Nordriket och Lister samt Solgården, Gerbogården, Timansstenar och Utsikten
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Ana-Maria Sanchez - Hemtjänsten Innerstan samt Slottsgården och Sunnanbo
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08.15-09.45
ana-maria.sanchez@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd