Sölvesborgs kommun

Vilket stöd kan man få?

Bild

Hjälpmedel till äldre i form av förstoringsglas och mediciner.

Vi vill att du som äldre ska må bra och få det stöd som du kan tänkas att behöva. Kommunen erbjuder därför olika typer av insatser som kan underlätta livet för dig i din vardag. Vilket stöd behöver du?

Du som är i behov av stöd kan ansöka om både enklare och tyngre insatser, som till exempel trygghetslarm, städ, personlig hygien eller ledsagning. Det finns även stöd och avlastningsinsatser för dig som är nära anhörig. För att ansöka om stöd ska du kontakta en biståndshandläggare som avgör vilka insatser som du kan tillgå. De är uppdelade områdesvis och du hittar information om vilken som har hand om ditt område under kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du är över 80 år och önskar bistånd i form av inköp, matdistribution och/eller trygghetslarm kan du ansöka via en så kallad förenklad ansökan.
Blankett: Ansökan om förenklad biståndsbedömning , 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avlösning för anhöriga

När man vårdar en anhörig är det lätt att glömma bort sig själv eller inte få någon egen tid. Samtidigt är det mycket viktigt att du som vårdar får egen stimulans, för att du ska kunna orka hjälpa till. Ibland kan du behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som har uppstått eller bara vara för dig själv utan ansvar, om så bara för en liten stund.

Äldrekurator

Äldrekuratorn vänder sig till dig som är över 65 år och har beviljade hemtjänstinsatser eller hemsjukvård och inte kan ta dig till vårdcentralen. Du som bor på ett särskilt boende i kommunen kan också få stöd av äldrekurator.
Det är en icke behandlande samtalskontakt som inte ska ersätta andra professioner utan vara ett komplement till dessa. Du kan få stödjande och rådgivande samtal kring din sociala situation, ditt mående och andra saker i livet, från stort till smått. Kuratorn kan stötta dig med praktiska frågor och i kontakter med andra myndigheter.

Dagverksamhet för personer med demens

På dagverksamheterna finns det möjlighet att träffa vänner, fika, umgås och få social samvaro tillsammans. Det finns även stimulerande aktiviteter som är anpassade efter den egna förmågan. I kommunen finns dagverksamheten på Sunnanbo i Mjällby.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika former av personlig omvårdnad, som hjälp med personlig hygien eller förflyttning och praktisk hjälp med tvätt, städ och inköp.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett tillfälligt boende för dig som behöver personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår.

Ledsagarservice

Ledsagning är en personlig service, anpassad efter dina individuella behov. En ledsagare följer med dig som vill komma ut och vara med i samhället, men som inte kan klara det på egen hand.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som bor i ordinärt boende med funktionnedsättning av något slag. Larmet ska användas om det händer något som gör att du skyndsamt behöver tillkalla hjälp. Det kan till exempel vara i situation när du fallit och inte kan ta dig upp själv eller om du hastigt insjuknat. Om du upplever att ett trygghetslarm kan förbättra möjligheten att bo kvar hemma och/eller skapa trygghet kan trygghetslarm beviljas.

Trygghetskamera

Syftet med trygghetskamera är att öka din trygghet i hemmet. Trygghetskamera ersätter tillsynsbesök av omsorgspersonal. Fördelen med trygghetskamera är att du inte riskerar att störas/väckas i samband med tillsynsbesöket.
Ett skriftligt medgivande krävs från dig för att kunna använda tjänsten. En kamera installeras i ditt hem. Du och en biståndshandläggare kommer överens om antalet tillsyner. Kameran behandlar endast bilder i nutid. Inga bilder lagras och kameran är helt ljudlös. Den har ingen ljudupptagning eller talkontakt.

Matdistribution

Du som av olika skäl inte själv kan laga din mat kan då få lunch levererad till dig i hemmet. Maten lagas i ansvarigt kök på Tärnan respektive Slottsgården.

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform där det finns personal dygnet runt. På varje boende finns en patientansvarig sjuksköterska, dock finns inte sjuksköterskan på plats dygnet runt.

Om du bor i annan kommun och vill ansöka om särskilt boende i Sölvesborg så ansöker du via e-tjänst. Här finns också blankett att skriva ut. Ansökan om särskilt boende från annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd